Blog

“One Health România”

Editura Hermann Vet susţine orice specialist român implicat în conceptul “One Health”. Remarcăm prezenţa domnului profesor Nicolae Manolescu Prof. Univ. Emerit, h.c, Dr. h.c, membru al Academiei Franceze de Medicină – ca preşedinte al “One Health RomâniaPentru editura noastră, a susţine autorii români din această categorie este o onoare – în contextul în care noi considerăm misiunea one health poziţionată categoric în ceea ce înseamnă umanitate şi responsabilitate faţă de om, animal şi mediul înconjurător planetar.

OH

http://www.onehealth.ro/

Biblioteca Naţională a României

Cărţile publicate în cadrul editurii Hermann VET din Sibiu sunt expediate în conformitate cu prevederile Legii Depozitului Legal la Biblioteca Naţională a României după cum urmează: pentru cărţi, broşuri, extrase din publicaţiile seriale câte 7 exemplare;  CD-uri, DVD-uri câte 6 exemplare; atlase, albume, artă fotografică, microfilme, microfişe câte 3 exemplare; cursurile universitare, rezumatele tezelor de doctorat câte 2 exemplare – activitate de care se ocupă editura.

Din cele expuse mai sus să luăm un exemplu care se referă la situaţia cea mai des întâlnită, respectiv publicarea de carte ştiinţifică, beletristică sau broşură – unde editura Hermann VET expediază şapte exemplare, din care Biblioteca Naţională a României reţine trei exemplare – unul pentru depozitul legal propriu, un exemplar pentru semnalare statistică şi elaborarea Bibliografiei Naţionale curente a României şi un exemplar destinat schimbului internaţional de publicaţii. De asemenea B.N.R. mai distribuie câte un exemplar Bibliotecii Academiei Române, Bibliotecii Centrale Universitare din Cluj Napoca, Bibliotecii Centrale Universitare Iaşi, Bibliotecii Centrale Universitare din Timişoara – unde aceste cărţi vor figura instantaneu pe listele specifice.

Este evident faptul că a publica la o editură acreditată de către B.N.R., cu profil declarat, sub garanţia I.S.B.N. şi descrierea C.I.P, asigură expunerea cărţii în mediile amintite, alături de faptul că prin acordarea descrierii C.I.P, atât bibliotecile din ţară cât şi partenerii internaţionali ai B.N.R. – află din timp despre o anumită apariţie editorială, putând astfel contacta editura pentru achiziţionarea noilor titluri. Discutăm aşadar despre respectarea legilor în domeniu, dar şi despre promovarea unei lucrări – ambele reprezentând beneficii în favoarea autorilor!

Astăzi, autorii români, prin grija B.N.R şi a editurilor beneficiază de condiţii similare de publicare pe care le au şi autorii ce publică în statele avansate. Editura Hermann VET se implică cu deosebită seriozitate în ducerea la îndeplinire a tuturor acestor formalităţi solicitate în baza legilor specifice, în interesul autorilor români ce apelează la suportul editurii.

Aşadar, singura preocupare a autorilor care contactează editura sibiană este aceea de a se preocupa de viitoarea lor lucrare – toate  formalităţile legale căzând în sarcina noastră. Autorii trebuie să genereze lucrări utile carierei personale dar şi colegilor, lucrări originale şi bine structurate calitativ, cu referinţe corect evidenţiate – care pot aduce astfel prestigu şi recunoaştere în segmentul lor profesional dar şi în societate sau familie.

Accesibilitate

Conceptul de accesibilitate la serviciile de publicare de carte, pătrude prin editura Hermann VET  în rândul profesioniştilor din zona ştiinţelor naturale şi umaniste – editura adresându-se şi domeniilor conexe celor expuse.

Adesea mi-a fost greu să contactez o editură, să discut un tiraj sau să respect procedurile specifice editurilor cu privire la relaţia cu tipografia. Timpul pierdut – în primul rând, dar şi dezamăgirea cu privire la cerinţele pe care eram nevoit să le îndeplinesc, alături de faptul că mulţi editori nu înţelegeau prea multe din domeniul abordat cu prilejul unor publicaţii – toate acestea şi m-au determinat să pun la dispoziţia celor interesaţi o editură la care publicarea unei cărţi să devină un lucru plăcut şi accesibil.

Mi-au trebuit mulţi ani pentru a pune pe picioare o astfel de întreprindere publicistică, poate aproape 10 ani, sau chiar mai mult. A fi editor impune protagonistului un anume fel interior de a privi cu multă profunzime zona umană de expresie în care se scrie – atât lucrare ştiinţifică, cât şi beletristică – roman, memorii, istorie, sinteze, social, poezie, teatru, etc.

Cunosc cele patru centre universitare : Bucureşti,  Cluj, Timişoara şi nu în ultimul rând Iaşul – unde am efectuat stagiul militar în anii 1989. Există forţă! Vorbim despre oameni care scriu literatură ştiinţifică şi  care bat cu mult curaj  la porţile revistelor bine cotate. Există şi fundament, cercetarea fiind reală, justificată şi utilă. Autorii români au ce spune atât profesional cât şi uman – şi aici mă refer la o literatură în socialul profesiei, dar şi la o literatură din zona beletristicii. Aş vrea să-i susţin în dorinţa lor de afirmare, să le transmit o încurajare, de aici din inima ţării, din acest burg medieval Capitală Culturală Europeană, zonă de joncţiune între civilizaţia germană şi cea românească –  numit simplu: Sibiu.

O întrebare obiectivă o poate pune oricine în acest moment! Care este interesul editorului, pentru că în mod evident unul financiar nu se identifică. Putem spune că  astăzi, în toată această modernitate apăsătoare uneori – există  peste tot în ţară specialişti care au înţeles faptul că au misiunea de a  servi nobila lor profesie! Cu cât noi, cei din zonele practice dar şi cei din învăţământ sau laboratoare, vom fi mai bine pregătiţi – vom discuta despre împlinire şi satisfacţie personală, elemente mult mai porfunde şi necesare decât uneori cele materiale.

Este evident că muncim în profesiui bine cotate internaţional în statele avansate spre care tinde şi România – şi tocmai de aceea zona publicisticii trebuie să fie emulativă, să adune specialiştii care scriu, reuşind cu toţii şi în acest fel să oferim aportul generaţiei noastre în profesiile pe care le reprezentăm. Cartea trebuie să ajungă să fie căutată de câţi mai mulţi oameni interesaţi, acesta fiind desigur şi dezideratul editurii noastre.

O  carte nu se distribuie, ci se caută – cei intereaţi având mijloacele lor de a fi la curent cu orice nouă apariţie! Aşadar, pentru orice om preocupat de specializarea sa profesională, pentru orice profesionist ce activează în domeniul ştiinţelor,  a publica este o mândrie, incontestabil! A cumpăra cartea unui coleg, este un gest plin de profunzime. A fi preocupat de tot ceea ce se publică în profesie, a cunoaşte barometrul din acest punct de vedere – este o obligaţie, dar cu sigurnaţă  şi o pasiune. Sper că vom stimula această pasiune către publicaţiile fiecărei profesii. Îmi doresc să generăm un real for de expresie publicistică a scriitorilor moderni, indiferent de vârsta – pentru că în ştiinţă nu există tineri sau bătrâni. Toţi sunt tineri!

Sibiul este o  metropolă universitară veche. Există o Universitate – “Lucian Blaga” – cu multe specializări, există o Facultate de Drept – “Simion Bărnuţiu”, una de Ştiinţe, există Facultatea de Medicină şi Stomatologie, există o Facultate de Teologie – “Andrei Şaguna”, există Academia Forţelor Terestre “Nicoale Bălcescu”, Facultatea de Geografia Turismului şi multe alte facultăţi private. Există o Bibliotecă Universitară veche, cu un fond de carte excepţional, există Biblioteca ASTRA- cu o istorie formidabilă, apoi librăriile Humanitas şi Habitus – depozite adevărate de carte, locuri de desfăşurare a numeroase evenimente în fiecare sozon. Există festivaluri de Jazz, Film antropologic, Teatru, Muzică, etc. Există o Filarmonică Veche, unde concertele de la Sala Tahalia vibrază în cadenţa oraşului vechi de mai bine de 800 de ani. Aici încearcă să-şi găsească locul Editura Hermann VET, într-un peisaj cultural vast. A publica la o editură sibiană, sperăm să fie o mândrie pentru orice autor.

Cât priveşte prestigiul noii edituri sibiene – este evident că aici vorbim despre un proces mai lung, însă astăzi, în această zi de toamnă frumoasă, editorul granatează respectarea valorii, încă din prima zi de activitate. Prin Editura Hermann VET încercăm să identificăm parcursul istoric al naţiei noastre şi să-l conectăm actualului. Ne amintim de perioada dinainte de 1940, perioadă în care  s-au manifestat personalităţi de excepţie. Cercetătorul de astăzi are tot dreptul de a se plasa pe un culoar de expresie comun alături personalităţile care au reprezentat ştiinţele înainte de perioana cruntă a comunismului.

Astfel, Editura Hermann VET îşi propune să susţină autorii care doresc să publice în interesul colegilor dar şi a prestigiului personal. O editură independentă oferă autorilor echidistanţă şi discreţie,  echilibru şi imparţialitate. În ultimii ani, în ţara noastră au fost premiate astfel de edituri independente, la diverse târguri de carte şi alte manifestări specifiice , unde de asemenea s-au remarcat autori – care şi-au văzut lucrările publicate la astfel de edituri, extrem de apreciate.

Vă dorim dragi colegi succes în cercetare şi scriere, vă dorim inspiraţie, curaj şi nu în ultimul rând vă garantăm faptul că publicarea, care nu este o treabă  uşoară pentru o editură – cade de astăzi în sarcina noastră ! Vom depune tot efortul ca publicarea unei cărţi să fie  de acum o formalitate, un lucru simplu tehnic – în aşa fel încât satisfacţia publicării pentru orice autor să nu mai fie deloc umbrită de dificultăţi de natură organizatorică.

                                                                                                     Cristian Valentin Iosif

A publica…

A publica reprezintă adesea o necesitate, în contextul în care postul pe care specialistul îl ocupă impune o astfel de reprezentare a activităţii profesionale. Însă nevoia de carte se face simţită de mai mulţi ani încoace, în sensul în care  oamenii apropiaţi de cultură doresc să citească şi autori români contemporani. Discutăm atât despre cartea ştiinţifică, de cea din socialul profesiilor şi nu în ultimul rând vorbim chiar de literatură în general: poezie, teatru, roman şi alte genuri.

Cum dăm viaţă articolelor publicate în revistele ştiinţifice şi care este rostul transformării muncii de cercetare, reprezentată prin aceste articole, în forma unei publicaţii, a unei cărţi – destinată prietenilor, colegilor, familiei, cunoscuţilor? Sau altfel pusă întrebarea – de ce este necesar să publicăm o carte, atâta timp cât aceste articole există, sunt prezente în revistele ştiinţifice, munca de cercetare continuă şi totul pare complet realizat?

Există un răspuns la întrebările din paragraful de mai sus, cu siguranţă. Mă voi opri doar asupra câtorva aspecte. Profesionistul specializat, cercetătorul, cadrul didactic universitar se află plastat într-o ecuaţie în care ţinta muncii sale reprezintă de cele mai multe ori chiar domeniul în care cu metode cunoscute lucrează deja  masa colegilor săi. Scopul cercetării sale este acela ca aceste metode să fie mereu dezvoltate sau înlocuite cu noi descoperiri –  în interesul util al domeniului profesional pe care cu toţii îl reprezintă. Specialiştii care pun în practică toate mecanismele profesionale, se află de regulă  blocaţi în exercitarea profesiunii – timpul şi disponibilitatea pentru studiul de profunzime fiind adesea limitat, activitatea acestora ocupând aproape în totalitate orele unei zile, limitele biologice fiind forţate la maximum. Astfel aceşti colegi  aleg surse de informare rapide, în mod firesc – pentru ca dinamica unei zile să nu aibă de suferit.

Continuăm paragraful de mai sus în sensul ideilor expuse şi afirmăm faptul că una din misiunile cercetătorului este aceea de a se asigura că cea mai mare parte din rezultatele cercetărilor sale cu aplicabilitate, sunt cunoscute de către colegii practicieni – aflaţi în prima linie a scopului pentru care există o profesie, o meserie superioară. A extrage doza de utilitate maximă din munca ta de cercetare, a pune totul într-o carte, a invita colaboratori în prefaţă, a oferi introduceri, prefeţe şi postfeţe, a da cărţii tale farmec printr-o povestire a contextului în care s-a realizat cercetarea, a transmite un mesaj colegilor practicanţi, a enunţa principii, a explica legătura cu cercetările din trecut, a indica şi estima viitorul, a explica rolul şi importanţa surselor abordate, a explica nivelul la nivel mondial al domeniului abordat – toate acestea reprezintă un act de educaţie, un gest didactic al cercetătorului – destinaţia fiind desigur colegii săi, prietenii, familia şi desigur mulţi alţi reprezentanţi ai mediului ştiinţific în general – interdisciplinaritatea fiind astăzi o relaţie a momentului.

Pentru a stimula şi mai mult apetitul deja declanşat, vreau să  evidenţiez în calitate de editor, faptul că întotdeauna o carte,  în multe situaţii dă viaţă în continuare articolului ştiinţific – dacă îl înfăţişază Într-un anume context. La o întâlnire ştiinţifică, nu o să putem să oferim unei personalităţi o mapă cu articolele noastre publicate în reviste ştiinţifice – gestul fiind cu siguranţă nepotrivit. Însă o să putem să facem cadou cartea noastră – compactă, plăcută la atingere, cu o copertă minimalistă, cu un titlu atractiv, cu detalii în coperţile interioare, cu o sinteză pe coperta patru, cu o fotografie şi  un conţinut în care să fie cuprinse articolele publicate în timp,  îmbrăcate de gală, explicate tuturor – devenind astfel parte concretă în circuitul social al profesiei, căpătând  un loc într-o ierarhie, în care  autorul prin conţinutul cercetării sale care a prins astfel viaţă – devine pentru cine ştie cât timp – personalitate în profesia lui!

Înainte de a încheia acest prim articol, oferind scrierii ştinţifice mereu primul loc, voi îndrăzni să vă provoc să încercaţi să veniţi la editura sibiană, cu manuscrise care pot conţine şi beletristică – poezie, teatru, roman, satiră, dar şi cu memorii, istorie, analiză în socialul profesiei, biografii, cercetare de arhivă şi multe alte genuri asemănătoare. Nu închei fără să amintesc şi despre pictură, grafică, fotografie sau muzică.

Editura Hermann VET [Virtute – Eleganţă – Tenacitate] există într-un mediu publicistic foarte bine selectat – în burgul medieval sibian, acest fapt fiind o primă garanţie a respectării unui standard ridicat de publicare. Vom combina nevoia de prestigiu – în interesul autorilor – cu accesibilitatea – şi ne vom dărui experienţa de mai bine de 10 ani, în a consilia scriitorii spre cea mai bună formă de editare, potrivită scopului lor, la fel precum mereu vom respecta individualitatea fiecăruia, editura fiind un loc deschis lansării tuturor ideilor, realizându-se astfel un mod de expresie prin publicistică a tuturor generaţiilor – care împărţim astăzi un loc în ecuaţia extrem de diversă a scrierii.

                                                                                                                                                                 Cristian Valentin Iosif,                                                                                                                                                                 Sibiu, septembrie 2016.