Blog

Mihai Marian – Alessandria ITALIA

 

Coperta Ready

“Volumul “Noua sclavie” se deschide cu un adevărat motto, o dedicație închinată tatălui autorului, “Ion al Anei”, ce lăsa, cu ani în urmă,  fiului sau, Mihai, personajul principal al volumului, un testament simplu, pe cât de simplu pe atât de nobil, alcătuit din doua noțiuni fundamentale ale vieții: crucea și demnitatea. Sintagma : “Să-ți porți crucea cu demnitate !” îl va călăuzi pe Mihai de-a lungul sinuoasei sale existențe, ca un far călăuzitor înfipt în conștiința sa de către tatăl său, Ion al Anei, cu nume specific ce trimite spre simboluri ancestrale ale numelor  românești.”

     “Autorul, cu talent balzacian, demască duplicitatea persoanelor, inconsecvența și  superficialitatea lor. Merge chiar mai departe: sesisează pervertirea duplicitară a sufletului observată în cele mai minuscule gesturi sau atitudini. Această gravă  degradare a sufletului, manifestată prin atitudini, gesturi, cuvinte sau  scene încearcă să submineze chiar și singurul sanctuar al  pămantescului om: iubirea ce dă naștere celulei unice pe care o numim familie.”

     “Ne-am obișnuit  să  rostim cuvântul “familie” ca pe ceva obișnuit, deși ea este ceva neobișnuit. Scurtcircuitarea dintre aurele a doua persoane schimbă totul. Desființează granițele câmpului energetic ale celor doi, realizând din două entități una, atât la propriu, cât și la figurat. “Te golești” în celălalt, iar celălalt se revarsă cu tot sufletul său în întreaga ta ființă. Si rezultatul ? Ieșirea din noi înșine, pentru a ne pune la dispoziția celuilalt în întregime, cu simțire, cu trăire, cu vorbe, cu gând și mai ales cu faptă. Această realitate  venită de sus, din înaltul cerului, îmbracă pe cei doi într-o singură  lumină. Lumina slujirii dezinteresate a unuia de către celălalt. Slujire din dragoste. Nu robie sau robire din interes.”

Michaela Petian, Sibiu 2018.

3D2

     “Avem în față o bijuterie de carte, care nu debutează, ci se impune, în care nu găsim nimic din exercițiile nesigure ale începutului, iar autorul matur, dar aproape necunoscut, nu are timiditatea și emoțiile primei cărți. Elementele cărții existau. Cântecul exista, doar că nu avea un nume, odată numindu-l, autorul nu l-a înființat, ci numai prin farmecul cuvântului i-a dat cărții: un nume, dezlegarea să fie. Cartea nu este doar cântecul autorului, ci și al celorlalți, al umiliților din umbră, al unei lumi sau al unei istorii. Herald și apostol al unui popor nedreptățit și lăsat în uitare, autorul trăiește o contopire cu durerea neamului și tăinuita jale a unor visuri sfărâmate. Temperament răscolitor și protestatar, la un moment dat își schimbă numele de familie, dorind să schimbe identitatea, poate și destinul, să aducă cu sine propriul destin polarizat în filele unui roman. Dacă nu era el, poate un alt scriitor ar fi trebuit să-și adune puterile și să scrie: mărturisiri și adevăruri. Autorul aduce cu sine propriul său destin. Prin noutatea și puterea expresiei ne aflăm în potență în fața unui mare talent. Expresia nu apare doar ca un simplu ornament, nici ca o pictură murală pe un zid de nisip, ci de piatră, care chiar dacă s-ar risipi în timp, rămân culorile strălucitoare și viziunile adânci ale autorului.”

     “Se pot sesiza idei sociale actuale precum: Ieșirea din conservatorismul social prin revoluția sexuală, hipervalorizarea și exploatarea comercială a valorilor erosului în întregul spectru al spațiului public, de la simpla reclamă până la pornografie. Cartea este de fapt o relatare a noii stări de fapt a societății, într-un roman autobiografic.”

Dr. M. Petian, Sibiu 2018.

Captura 1M

Iepurele – animal de companie?

Coperta Iepure

În colecţia “animale de companie” apare o carte utilă oamenilor care îşi doresc un iepure în apartament – ca animal de companie.

Autorul abordează tema în mod original, oferind cititorilor opinii în premeiră, unghiurile de analiză fiind diverse şi orientate atât în favoarea iepurilor, relevându-se elemente de bunăstare a animalului, cât şi în favoarea iubitorilor acestei specii – care primesc informaţii expuse sub forma unor principii de creşetere,  bazate  pe cunoaşterea speciei, ca element natural.

Cartea se poate achiziţiona  de la editură la numărul de telefon mobil: 0725 274 639. Anul de apariţie: 2018.

Capture 1

Tatiana Rozalia Şerban

În colecţia PSIHOLOGIE publicăm cartea de debut a scriitoarei Tatiana Rozalia Şerban, care este Economist de profesie – având la bază studii universitare și masterat în domeniul Management, acreditare A.N.C. în domeniile Antreprenoriat și Training și peste 7 ani experiență în domeniul Administrativ, în cadrul a două companii multinaționale. Autoarea scrie din pasiune pentru psihologie și coaching și practică activități de voluntariat în coaching-ul cognitiv-comportamental.

Copertă Ready

blog 1blog 2Copertă 3D

“One Health România”

Editura Hermann Vet susţine orice specialist român implicat în conceptul “One Health”. Remarcăm prezenţa domnului profesor Nicolae Manolescu Prof. Univ. Emerit, h.c, Dr. h.c, membru al Academiei Franceze de Medicină – ca preşedinte al “One Health RomâniaPentru editura noastră, a susţine autorii români din această categorie este o onoare – în contextul în care noi considerăm misiunea one health poziţionată categoric în ceea ce înseamnă umanitate şi responsabilitate faţă de om, animal şi mediul înconjurător planetar.

OH

http://www.onehealth.ro/

Biblioteca Naţională a României

Cărţile publicate în cadrul editurii Hermann VET din Sibiu sunt expediate în conformitate cu prevederile Legii Depozitului Legal la Biblioteca Naţională a României după cum urmează: pentru cărţi, broşuri, extrase din publicaţiile seriale câte 7 exemplare;  CD-uri, DVD-uri câte 6 exemplare; atlase, albume, artă fotografică, microfilme, microfişe câte 3 exemplare; cursurile universitare, rezumatele tezelor de doctorat câte 2 exemplare – activitate de care se ocupă editura.

Din cele expuse mai sus să luăm un exemplu care se referă la situaţia cea mai des întâlnită, respectiv publicarea de carte ştiinţifică, beletristică sau broşură – unde editura Hermann VET expediază şapte exemplare, din care Biblioteca Naţională a României reţine trei exemplare – unul pentru depozitul legal propriu, un exemplar pentru semnalare statistică şi elaborarea Bibliografiei Naţionale curente a României şi un exemplar destinat schimbului internaţional de publicaţii. De asemenea B.N.R. mai distribuie câte un exemplar Bibliotecii Academiei Române, Bibliotecii Centrale Universitare din Cluj Napoca, Bibliotecii Centrale Universitare Iaşi, Bibliotecii Centrale Universitare din Timişoara – unde aceste cărţi vor figura instantaneu pe listele specifice.

Este evident faptul că a publica la o editură acreditată de către B.N.R., cu profil declarat, sub garanţia I.S.B.N. şi descrierea C.I.P, asigură expunerea cărţii în mediile amintite, alături de faptul că prin acordarea descrierii C.I.P, atât bibliotecile din ţară cât şi partenerii internaţionali ai B.N.R. – află din timp despre o anumită apariţie editorială, putând astfel contacta editura pentru achiziţionarea noilor titluri. Discutăm aşadar despre respectarea legilor în domeniu, dar şi despre promovarea unei lucrări – ambele reprezentând beneficii în favoarea autorilor!

Astăzi, autorii români, prin grija B.N.R şi a editurilor beneficiază de condiţii similare de publicare pe care le au şi autorii ce publică în statele avansate. Editura Hermann VET se implică cu deosebită seriozitate în ducerea la îndeplinire a tuturor acestor formalităţi solicitate în baza legilor specifice, în interesul autorilor români ce apelează la suportul editurii.

Aşadar, singura preocupare a autorilor care contactează editura sibiană este aceea de a se preocupa de viitoarea lor lucrare – toate  formalităţile legale căzând în sarcina noastră. Autorii trebuie să genereze lucrări utile carierei personale dar şi colegilor, lucrări originale şi bine structurate calitativ, cu referinţe corect evidenţiate – care pot aduce astfel prestigu şi recunoaştere în segmentul lor profesional dar şi în societate sau familie.

Accesibilitate

Conceptul de accesibilitate la serviciile de publicare de carte, pătrude prin editura Hermann VETVIRTUTE, ELEGANŢĂ, TENACITATE – care se adresează tuturor autorilor, abordând toate domeniile literaturii.

În trecut mi-a fost adesea greu să contactez o editură, să discut un tiraj sau să respect procedurile specifice editurilor cu privire la relaţia cu tipografia. Timpul pierdut – în primul rând, dar şi dezamăgirea cu privire la cerinţele pe care eram nevoit să le îndeplinesc, alături de faptul că mulţi editori nu înţelegeau prea multe din domeniul abordat cu prilejul unor publicaţii – toate acestea şi m-au determinat să pun la dispoziţia celor interesaţi o editură la care publicarea unei cărţi să devină un lucru plăcut şi accesibil.

Mi-au trebuit mulţi ani pentru a pune pe picioare o astfel de întreprindere publicistică, poate aproape 10 ani, sau chiar mai mult. A fi editor impune protagonistului un anume fel interior de a privi cu multă profunzime zona umană de expresie în care se scrie – atât lucrare ştiinţifică, cât şi beletristică – roman, memorii, istorie, sinteze, social, poezie, teatru, etc.

Autorii români au ce spune atât profesional cât şi uman – şi aici mă refer la o literatură în socialul profesiei, dar şi la o literatură din zona beletristicii. Există forţă! Vorbim despre oameni care scriu literatură ştiinţifică şi  care bat cu mult curaj  la porţile revistelor bine cotate. Există şi fundament, cercetarea fiind reală, justificată şi utilăAş vrea să-i susţin în dorinţa lor de afirmare, să le transmit o încurajare, de aici din inima ţării, din acest burg medieval Capitală Culturală Europeană, zonă de joncţiune între civilizaţia germană şi cea românească –  numit simplu: Sibiu.

Astăzi există  în ţară specialişti care au înţeles faptul că au misiunea de a  servi nobila lor profesie! Cu cât  cei din zonele practice dar şi cei din învăţământ sau laboratoare, vor fi mai bine pregătiţi – vom putea discuta despre împlinire şi satisfacţie personală, elemente mult mai porfunde şi necesare decât uneori cele materiale.

Este evident că activând în profesiuni bine cotate internaţional în statele avansate (spre care tinde şi România) –  zona publicisticii trebuie să fie emulativă, să adune specialiştii care scriu, reuşind cu toţii şi în acest fel să ofere aportul generaţiei lor în profesiile pe care le reprezintă.

Cartea trebuie să ajungă să fie căutată de câţi mai mulţi oameni interesaţi, acesta fiind desigur şi dezideratul editurii noastre. O  carte însă nu se distribuie, ci se caută – cei intereaţi având mijloacele lor de a fi la curent cu orice nouă apariţie! Aşadar, pentru orice om preocupat de specializarea sa profesională, pentru orice profesionist ce activează în domeniul ştiinţelor – a publica este o mândrie, incontestabil! A cumpăra cartea unui coleg, este un gest plin de profunzime. A fi preocupat de tot ceea ce se publică, a cunoaşte barometrul din acest punct de vedere – este o obligaţie, dar cu sigurnaţă  şi o pasiune. Îmi doresc să generăm prin această editură, un real for de expresie publicistică a scriitorilor – indiferent de vârsta – pentru că între scriitori nu există tineri sau bătrâni, cu toţii sunt tineri!

Sibiul este o  metropolă universitară veche. Există o Universitate – “Lucian Blaga” – cu multe specializări: Facultate de Drept – “Simion Bărnuţiu”, de Ştiinţe, apoi Facultatea de Medicină şi Stomatologie, cea de Teologie – “Andrei Şaguna”. Amintim şi Academia Forţelor Terestre “Nicoale Bălcescu”, Facultatea de Geografia Turismului şi multe alte facultăţi private. Există  Biblioteca Universitară – cu un fond de carte excepţional, apoi Biblioteca ASTRA- cu o istorie formidabilă,dar şi librăriile Humanitas şi Habitus – depozite adevărate de carte, locuri de desfăşurare a numeroase evenimente în fiecare sozon. Amintim festivalurile de Jazz, Film antropologic, Teatru, Muzică, etc. Există o Filarmonică Veche, unde concertele de la Sala Tahalia vibrază în cadenţa oraşului de mai bine de 800 de ani. Aici încearcă să-şi găsească locul Editura Hermann VET – VIRTUTE, ELEGANŢĂ, TENACITATE –  într-un peisaj cultural vast. A publica la o editură sibiană, sperăm să fie o mândrie pentru orice autor.

Cât priveşte prestigiul noii edituri sibiene – este evident că aici vorbim despre un proces mai lung, însă astăzi, în această zi de toamnă frumoasă, editorul granatează respectarea valorii, încă din prima zi de activitate. Prin Editura Hermann VET încercăm să identificăm parcursul istoric al naţiei noastre şi să-l conectăm actualului. Ne amintim de perioada dinainte de 1940, perioadă în care  s-au manifestat personalităţi de excepţie. Cercetătorul de astăzi are tot dreptul de a se plasa pe un culoar de expresie comun alături de personalităţile care au reprezentat cultura naţiei noastre, înainte de perioana cruntă a comunismului.

Editura Hermann VET îşi propune să susţină autorii români de pretutindeni. O editură independentă oferă autorilor echidistanţă şi discreţie,  echilibru şi imparţialitate. În ultimii ani, în ţara noastră au fost premiate astfel de edituri independente, la diverse târguri de carte şi alte manifestări specifiice,.

Vă dorim  succes în cercetare şi scriere, vă dorim inspiraţie, curaj şi nu în ultimul rând vă garantăm faptul că publicarea, care nu este o treabă uşoară pentru o editură – cade de astăzi în sarcina noastră ! Vom depune un efort susţinut pentru ca publicarea unei cărţi să fie  de acum o formalitate, un lucru simplu tehnic – în aşa fel încât satisfacţia publicării pentru orice autor să nu mai fie deloc umbrită de dificultăţi de natură organizatorică.

                                                                                                     Cristian Valentin Iosif

A publica…

A publica reprezintă adesea o necesitate, în contextul în care postul pe care specialistul îl ocupă impune o astfel de reprezentare a activităţii profesionale. Însă nevoia de carte se face simţită de mai mulţi ani încoace, în sensul în care  oamenii apropiaţi de cultură doresc să citească şi autori români contemporani. Discutăm despre cartea ştiinţifică,  cea din socialul profesiilor şi nu în ultimul rând vorbim despre literatură în general: poezie, teatru, roman şi alte genuri.

Cum dăm viaţă articolelor publicate în revistele ştiinţifice şi care este rostul transformării activitţii de cercetare, reprezentată prin  articole, în forma unei publicaţii, a unei cărţi – destinată prietenilor, colegilor, familiei, cunoscuţilor? Sau altfel pusă întrebarea – de ce este necesar să publicăm o carte, atâta timp cât  articolele există, sunt prezente în reviste, munca de cercetare continuă şi totul pare complet realizat?

Există un răspunsuri la întrebările de mai sus. Mă voi opri doar asupra câtorva aspecte. Profesionistul specializat, cercetătorul sau cadrul didactic universitar se află plastaţi într-o ecuaţie în care ţinta activităţii lor reprezintă de cele mai multe ori chiar domeniul în care cu metode cunoscute lucrează deja  masa colegilor. Scopul cercetării sale este acela ca aceste metode să fie mereu dezvoltate sau înlocuite cu noi descoperiri –  în interesul util al domeniului profesional pe care cu toţii îl reprezintă. Specialiştii care pun în practică toate mecanismele profesionale se află de regulă blocaţi în exercitarea profesiunii – disponibilitatea pentru studiul de profunzime fiind adesea limitat, activitatea acestora ocupând aproape în totalitate orele unei zile, limitele biologice fiind forţate la maximum. Astfel aceşti colegi  aleg surse de informare rapide, în mod firesc – pentru ca dinamica unei zile să nu aibă de suferit.

Continuăm paragraful de mai sus în sensul ideilor expuse şi afirmăm faptul că o misiune importantă a cercetătorului este aceea de a se asigura că cea mai mare parte din rezultatele cercetărilor sale cu aplicabilitate sunt cunoscute de către colegii săi – aflaţi în prima linie a scopului pentru care există o profesie, o meserie superioară.

A extrage doza de utilitate maximă din munca ta de cercetare, a pune totul într-o carte, a invita colaboratori în prefaţă, a oferi introduceri, prefeţe şi postfeţe, a da cărţii tale farmec printr-o povestire a contextului în care s-a realizat cercetarea, a transmite un mesaj colegilor, a enunţa principii, a explica legături cu cercetările din trecut, a indica şi estima viitorul domeniului, a explica rolul şi importanţa surselor abordate, a explica nivelul la nivel mondial în segmentul abordat – toate acestea reprezintă un act de educaţie, un gest didactic al autorilor – destinaţia fiind desigur reprezentată de cititori, prieteni, familie şi mai ales mulţi alţi reprezentanţi ai mediului cultural/ştiinţific în general – interdisciplinaritatea fiind astăzi o relaţie a momentului.

Pentru a stimula şi mai mult apetitul deja declanşat, vreau să  evidenţiez în calitate de editor faptul că întotdeauna o carte  în multe situaţii dă continuitate articolului ştiinţific – dacă îl înfăţişază Într-un anume context. La o întâlnire ştiinţifică, nu o să putem să oferim unei personalităţi o mapă cu articolele noastre publicate în reviste ştiinţifice – gestul fiind cu siguranţă nepotrivit. Însă o să putem să facem cadou cartea noastră – compactă, plăcută la atingere, cu o copertă minimalistă, cu un titlu atractiv, cu detalii în coperţile interioare, cu o sinteză pe coperta patru, cu o fotografie şi  un conţinut în care să fie cuprinse articolele publicate în timp,  îmbrăcate de gală, explicate tuturor – devenind astfel parte concretă în circuitul social, căpătând  un loc într-o ierarhie, în care autorul prin conţinutul cercetării sale care a prins astfel viaţă – devine pentru cine ştie cât timp – bine cunoscu în domeniul său!

Înainte de a încheia acest prim articol  voi îndrăzni să vă provoc să încercaţi să veniţi la editura sibiană cu manuscrise care pot conţine şi beletristică – poezie, teatru, roman, satiră, dar şi cu memorii, istorie, analiză în socialul profesiei, biografii, cercetare de arhivă şi multe alte genuri asemănătoare. Nu închei fără să amintesc şi despre pictură, grafică, fotografie sau muzică.

Editura Hermann VET [ Virtute – Eleganţă – Tenacitate ] există într-un mediu publicistic foarte bine selectat – în burgul medieval sibian, acest fapt fiind o primă garanţie a respectării unui standard ridicat de publicare. Vom combina nevoia de prestigiu – în interesul autorilor – cu accesibilitatea – şi ne vom dărui experienţa de mai bine de 10 ani în a consilia scriitorii spre cea mai bună formă de editare, potrivită scopului lor, la fel precum mereu vom respecta individualitatea fiecăruia, editura fiind un loc deschis lansării tuturor ideilor – realizându-se astfel un mod de expresie prin publicistică a tuturor generaţiilor care împărţim astăzi un loc în ecuaţia extrem de diversă a scrierii.

                                                                                                                                                                 Cristian Valentin Iosif,                                                                                                                                                                 Sibiu, septembrie 2016.